6. SMEČKA VLČAT - Havráňata - Kolín


 

Článek

90. léta vlčat podle Lukáše

V novodobé historii skautingu se v našem středisku objevuje smečka vlčat už podruhé. První pokus o zavedení tradice je již 14 let starý (ten druhý je náš). Tehdy se uvnitř oddílu Havranů formovala 7. smečka Vlků. Jak se níže dočtete, vlčata se však v Kolíně scházela ihned po revoluci od roku 1990, činnost umlkla kolem roku 1999 a obnovena byla vlastně až námi - Havráňaty. Chcete vědět, kdo ji ta léta vedl, koho smečka odkojila?


21.01.2008 (17:57)
Příspěvek má formu rozhovoru. Odpovídá Lukáš Kašpar - vůdce smečky z let 1994 - 1998. Ku prokázání významu tohoto období, uvádím jména těch, které přilákal program právě této smečky a kteří jsou činní i dnes. Patří sem Blochin, Pérák, Koláček, Červenáček a Vokin.
Kolem roku 1996 se v 7. oddíle Havranů začínala formovat smečka vlčat. Mohl bys nastínit, proč tomu tak bylo?

V té době jsme s Mojdou měli asi 22 vlčat, dvě předimenzované šestky a velký zájem, takže jsme chtěli být v rámci střediska samostatní jako oddíl. Měli jsme téměř každý týden svoje akce, svoje dlouhodobky a nechtělo se nám už sloužit jen jako zásobárna pro Havrany, kterým členstvo ubývalo a tím pádem od nás odcházela stále mladší vlčata (původně to bylo ve dvanácti letech, časem už i v devíti, což bylo podle mě moc brzo).


Vzpomeneš si, kam přesně sahají počátky smečky Vlků a jak dlouho vydržela vítat vlčata na pravidelných schůzkách?

To už nevím úplně přesně, ale s Vlky jsme začínali někdy v roce 1994, pamatuju, že jsme tam měli třeba ještě Důlka, Jakoubka nebo Ríšu. Několik let tam pak byla hodně silná sestava – v Trpaslících třeba Brďa, Kváza, Zdenda, Masařka, Tank, v Jelenech Dan Veselý, Wolf, Bratroš, Noha, Ondra Uher, atd. Po několika letech jste pak zase přišli vy a taky Honzík Toman . Vlci fungovali tak, jak si je pamatuju asi pět či šest let (1994-1998, pak ještě po mém odchodu do Prahy a Mojdově na vojnu, nějakou dobu za Petra s Radkem, ale to se musíš zeptat jich).


Stál jsi v čele jako vůdce smečky. Mohl bys jmenovat další činovníky, kteří připravovali program?

No, řadu let jen já s Mojdou, potom taky nějaký čas hlavně Anče a pak Radek s Petrem. Před námi vlčata, kterých bývalo tak osm deset – ještě ne Vlky, ti vznikli až za nás - vedl Ondra Chaloupecký (1990-1992), pak Pavlik Tichý (1993). Hlavou vlčat byl tehdy jeden mauglí (Vodič, Vont, Casper, Fába). Za nás nahradili mauglího dva šestníci (prvním trpasličím šestníkem byl Zdenda, prvním jelením Dan).


Pokud ještě trochu zavzpomínáš, vybaví se Ti nějaký netradiční program nebo dlouhodobá hra, na kterou jste byli opravdu pyšní?

Hodně rituálů a akcí bylo dost netradičních. Vlastně skoro všechno. Pyšní jsme byli na všechny, kdo byli v Trpaslících i v Jelenech, byli to drsní chlapi. No a samozřejmě jsme si dávali záležet na dlouhodobkách, které se hrály během celého roku a vrcholily na táborech (s Mojdou jsme jich dělali jednak hodně pro Havrany (v prvních dvou letech našich Vlků 1994 a 1995 jsme s Mojdou dělali program pro Havrany, takže se o ně na táboře starali Huron s Péťou), jednak několik pro Vlčata – tady musím zmínit hlavně uplně největší dlouhodobou Khatala-Hé). A zapomenout nejde ani na pokřik Trpaslíků.


Jistě Tě potěší, že i dnes funguje v 1. středisku smečka vlčat. Pyšní se číslem 6 a datem vzniku 1.7.2006. Její činovníci, stejně jako činovníci Havranů, prošli Tvými Vlky a výchovou a jsou prakticky jediní, kteří zbyli z generace 90. let. Myslíš si, že přenáší zvyky ze svého dětství i do dnešních oddílů? Jaký vliv má asi jejich vlčáctví a vzpomínky na dnešní vlčata a skauty střediska?

Já sám jsem bohužel Vlče nebyl a prožil jsem si v tom věku hodně drsný plavecký tábory (s překvapivě dobrejma dlouhodobkama), ale myslím, že tohle údobí člověka zformuje poměrně dost. Zvlášť když jsme ho měli na starosti my s Mojdou .
Jinak je to vždycky tak, že z nějakého období nezbyde nikdo a z nějaké šťastnější doby pár lidí, kteří oddílu pak vracejí, co od něj dostali. U nás to bylo taky tak jako u vás– asi desítku táborů dělalo několik bývalých, přibližně stejně starých Kamzíků (já, Radek, Petr, Anče) a dva Medvědi (Mojda a Dědek).Máš možnost něco vzkázat prckům do klubovny na schůzku. Co to bude? A co bys vzkázal vedoucím Havranů a Havráňat?

Pod nohama zahoří, kudy projdou Trpoři! (tzn. když budete Havráňata ode mne s čímkoliv chtít pomoct, jsem plně a rád k dispozici, vést vlčata je děsná dřina).

Vokin
 
 

rolex replica Omega replica orologi replica replica uhren replica rolex Rolex replica
rolex fake
replica watches